Што мислите за реновирање на Прилепската џамија и претворање во музеј!

Оние кои не го знаат нивното минато се осудени да го повторат, па реновацијата на Прилепската џамија и трансформација во културен објект би била ренесанса не само за џамијата, но општо за Прилеп како град. Многу од објектите со историско значење подлегнале на потпалувања, па човечката различност како одлучувачки фактор на основно реновирање исто така би коштало.

Како и да е, доколку се одлучиме да ја реновираме, би станала туристичка атракција, па поправката на некои делови од нивната архитектура е инвестиција за долго која со кое би го овредниле времето, каде што има големи шанси за овреднување на нејзините својства. При совесна кампања, реновирањето и грижата за спомениците се потребни бидејќи монументалната конструкција навистина ја презентира работата преку цртежи со што се обележани најважните патишта за технички напредок во цивилизацијата, што претставува вистинска референтна комуникација. Моменталната состојба на оваа конструкција е непристојна, па реновирањето би било атракција за многу луѓе, кое индиректно би се одразило на развојот на економијата. Би одзело малку напор да оваа џамија го врати нејзиниот шарм.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп