Сакате ЕВС во Романија!? Сега имате можност

Волонтерски Центар Скопје објавува повик за двајца ЕВС волонтери на проект во Романија, со времетраење од 6 месеци (01.03.2018 – 31.08.2018).

Доколку сте заинтересирани да бидете волонтер на проектот во Романија, ве замолуваме да ни испратите ваша биографија на Англиски Јазик на: andrej.gabroski@ycp.org.mk, најдоцна до следната Среда, 17ти Јануари 2018 година! 

Детали за проектот со наслов “Europe Online”
Следниве активности ќе бидат направени во Арад:
1. Неформални едукативни работилници за дигитални медиуми и интернет-безбедност меѓу учениците од 4 средни училишта.
– интерактивни дебати и презентации проследени со релевантни медиумски материјали;
– улоги на игра, дебати и примери за состојбата со онлајн злоупотреба и како да се спречат нив;
– организирање настани како ͞open кафе, ͞или други методи, со цел да се идентификуваат:
а) решенија за спречување на злоупотреби на интернет и можни локални засегнати страни кои се релевантни во контекст на проектот, како што се: невладини организации, веб-страници итн.
б) различни корисни апликации за процесот на учење.
– создавање месечно 5 мин видео заедно со учениците од партнерските средни училишта а видеата треба да ги одразуваат лекциите за учење кои учениците ги постигнале во тој одреден месец заедно со методите кои ги користите;
– Интерактивни сесии за промовирање на Еразмус + и ЕВС.

2. Онлајн / офлајн кампања за подигање на свеста и превенција во врска со интернет злоупотреби:
– Креирање на документарно видео во врска со предностите и недостатоците на користењето на ИТ технологијата од страна на млади од локалната заедница (интервјуа, размислувања, креативно користење на статии или предмети за дадена тема;
– организирање на неформални сесии за подготовка на локални мултипликатори. Ќе бидат поканети да учествуваат во овие сесии: Претседатели на НВОи, локални медиуми, локални власти, претставници на ученици и родители, итн. Заедно со нив ќе креирате атрактивни материјали кои ќе бидат лесно достапни
во врска со безбедноста на интернет;
-TV Europe Online – ТВ студио и креирање на видео за промовирање на безбедноста на интернет како што се: упатства за откривање / избегнување / пријавување случаи на онлајн злоупотреби, неформални интервјуа со експерти, итн. Материјалите ќе бидат креирани неделно и ќе бидат објавени на е-каналите на проектот
Страница на Фејсбук, Јутјуб итн;
– активности за борба против лажни вести или говор на омраза во однос на локалната негативна реакција кон криза со бегалци.

4. Алтернативни активности за децата зависници од компјутер / интернет или жртви на компјутерски криминал / онлајн малтретирање
– тимски спортови, пешачење, интеркултурни вечери, промовирање и учество на локални настани.