Отворање на 3Д кино во Прилеп

3Д кино во кинематографска пракса, е феномен долго познат во светот. Во кинематографијата, 3Д се појавило во 1950тите, но поради неочекувано лажно зголемување на цените, на овој феномен му дошло крај. Во 80тите повторно се вратил, за денешнаната кинематографска форма да ужива огромен успех. Ова се прави поради гледачите, кои секогаш сакаат да знаат нешто ново, спектакуларно, невообичаено и неверојатно. Нашата идеја е да се достави најновото, исто така, во Прилеп, бидејќи нашите гледачи го заслужуваат најдоброто.

Отворање на 3Д кино би можело да одговара во креирање на ново место за активна комуникација и социјализација помеѓу младите луѓе. Тоа би било ново место каде тие би ги претставиле нивните заеднички кино интереси и би го одредиле нивниот видик за и околу филмовите.

Зошто ние гледаме филмови? Филмовите се уникатен производ на визија, приказна, парче сон за кој ние живееме. Но во секое време, филмот е исто така е форма во која „замислата на секој гледач“ се распаѓа. Ајде да ги прегледаме филмовите кои најпрво се прегледуваат на платното. На ова платно се проектираат филмови, но на тоа платно се проектира и секој гледач. Затоа, ние, гледачите, на многу личен и интимнен начин, креираме филм. Помеѓу ова, на тој пат, филмот станува „наш“. Филмот, како што може да се види од тоа што е кажано, е на патот кој самоозначува.

3Д гледачите го даваат најдоброто искуство преку гледањето во светот. Искусувањето на животот, е само по себе искуство за филмските херои и уживање кое го прикажува секој момент, како дел од луѓето кои гледаат 3Д филмови, се чувствуваат како да гледаат дека главните ликови се одразуваат на самите луѓе и тоа се случува на нив.

Ние не треба да да зборуваме за тоа колку позитивни 3Д филмовите би биле, треба да одиме напред, и да уживаме во погодностите кои ќе излезат.

Пренесете го Вашето мислење на OPIN

OPIN платформата претставува европска алатка за електронско учество на младите. 
Коалиција на Младински Организации СЕГА започна со имплентација на проектот OPIN во Март 2017, со цел зголемување на младинското електронско учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп